Purha-Ri-Pa,Purha-HP-47 (naiset 7v7)

1.9.2019

12.30

Lehtomäki

0-3,0-10